Mortadela wędzona z Mleczkowa
wędzona i parzona

na górę